Algemene voorwaarden

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen en aanbiedingen te doen.

Winkel veilig en vertrouwd

Wij hebben een beveiligde internetverbinding. Je kunt dus met een gerust hart bij ons winkelen.

Betalingswijze

Betalingen vinden plaats binnen de beveiligde betaalmogelijkheden van Mollie.

Betaling via iDEAL
iDEAL is een veilige betaalmethode en is gebaseerd op internetbankieren. Dit betekent dat je kunt afrekenen in je vertrouwde betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van je bank. Je gebruikt bij de betaling dezelfde hulpmiddelen als bij een betaling via internetbankieren (bijvoorbeeld Random Reader bij Rabobank en e.dentifier bij ABN AMRO). De betaling wordt direct ten laste van je betaalrekening uitgevoerd. In dat opzicht lijkt het op een pinbetaling. Als je beschikt over internetbankieren bij één van de deelnemende banken, kunt je met iDEAL betalen. Hiervoor hoef je je niet apart aan te melden. De bestelling zal worden verzonden, de iDeal betaling is afgerond en er een leverdatum afgesproken of er wordt hierover contact met je opgenomen.

CreditCard
Je kunt ook met je CreditCard betalen. Hierbij worden de MasterCard en Visa Creditcards geaccepteerd; Als je met CreditCard wenst te betalen, kies je in het betaalscherm voor de optie CreditCard. Volg verder de instructies van de internetkassa.

Betaling vooraf per bank
Voor levering van de goederen kunt je per bank het geld overschrijven naar banknummer NL26 RABO 0328 3788 28 tnv Frontstaal (Brand Bilders BV). De spiegels zullen worden verzonden zodra het geld is bijgeschreven en er een leverdatum is afgesproken.

Kosten van aflevering

Wij bezorgen de spiegels gratis in Nederland. Voor bestellingen uit België en de Waddeneiland is bezorging niet gratis.

Bezorgen/afhalen van de bestelling

Atelier Frontstaal werkt samen met een transportbedrijf. Dit transportbedrijf bezorgt door heel Nederland, België en op aanvraag ook in andere Europese landen. Het transportbedrijf levert alleen op doordeweekse werkdagen. Wil je een afwijkende bezorgtijd in het weekend of ’s avonds? Geen probleem, laat het ons bij je bestelling even weten. Je kunt bij je bestelling eenvoudig een notitie toevoegen.

Betalingscondities

Bij levering van de stalen spiegels aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag te hebben betaald of bij Rembours dit gepast contant te betalen aan de chauffeur.

Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Atelier Frontstaal het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 25% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.

De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door jou opgegeven adres. Bij bestelling van een spiegel in de webshop is het product op voorraad en leveren wij zo snel mogelijk. Normaal gesproken binnen één tot twee weken.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zul je hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht, toch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij je te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Zichttermijn en retournering

Conform de Thuiswinkel bepalingen heb je een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zul je de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Wanneer je van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij jou daarvan melding te maken via hello@frontstaal.com. Tevens verzoeken wij je de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren.

Retournering van de stalen spiegels komt voor eigen rekening en risico. Terugbetaling van door jou reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop. Indien er nog vragen zijn over de wijze van betalen bij een eventuele bestelling dan beantwoorden wij dat graag telefonisch of per mail.

Garantie

We gebruiken de hoogste kwaliteit materialen en bieden 2 jaar garantie. De door Frontstaal aangeboden garanties doen niets af aan de wettelijke garanties waar je als consument recht op hebt.

De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud. Zeer vochtige en natte (buiten) ruimtes zonder afzuiging zijn uitgesloten van het verstrekken van garantie. Dit geldt eveneens voor defecten en/of gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de stalen spiegel is bestemd, als ook het negeren van onderhoudsinstructies. Hieronder valt ook onzorgvuldige behandeling tijdens het vervoer, opslag en schade als gevolg van agressieve schoonmaakmiddelen, huisdieren enz.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kun je als volgt melden:
Via onze mail hello@frontstaal.com of telefonisch 06-46175256.

Frontstaal is een handelsnaam van Brand Bilders BV. Onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd onder KvK-nummer 71077766.

Postadres (geen showroom)

Copernicuslaan 11
3045 BD Rotterdam